Author name: Jami Kyöstilä

Mikä on referenssi?

Mitä referenssi tarkoittaa?

Referenssi sana juontaa juurensa latinasta (reference), mikä merkitsee viittausta, kun taas viittaus puolestaan viittaa alkuperäisen lähteen tai työnäytteen osoittamiseen. Yrittäjänä

Scroll to Top