Konversio optimointi auttaa kävijöitä tekemään haluttuja asioita

Konversio-optimointi – 7 askelta liiketoiminnan kasvuun

Kuvittele, että sinun ei tarvitse olla markkinoinnin guru voidaksesi kääntää verkkosivustosi kävijät myynneiksi tai liideiksi huomattavasti tehokkaammin. Kuulostaako mahdottomalta? Ei suinkaan. Konversio-optimointi on prosessi, joka voi muuttaa verkkosivustosi liikenteen todelliseksi arvoksi yrityksellesi.

Yllättävää kyllä, monet yrittäjät investoivat huomattavia summia verkkoliikenteeseen, mutta vain harva keskittyy optimointiprosessin ydinalueeseen, joka voi kymmenkertaistaa sijoitetun pääoman tuoton. Tämä artikkeli valaisee, kuinka sijoittamalla vain murto-osan markkinointibudjetistasi konversio-optimointiin, voit saavuttaa unelmasi – kasvattaa asiakaskuntaasi ja liikevaihtoasi merkittävästi.

Lähdetään yhdessä tutkimaan, miten voit hyödyntää konversio-optimointia tehdäksesi verkkosivustostasi vastustamattoman tarjouksen kävijöillesi.

Mitä on konversio-optimointi?

Konversio-optimointi on digitaalisen markkinoinnin ja verkkosivuston hallinnan keskeinen osa-alue, joka keskittyy verkkosivujen tai -kauppojen suorituskyvyn parantamiseen. Tavoitteena on lisätä prosenttiosuutta verkkosivuston kävijöistä, jotka suorittavat jonkin tavoitellun toiminnon, kuten ostoksen, yhteydenottolomakkeen täyttämisen tai uutiskirjeen tilaamisen. Konversio-optimointi ei ole vain yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä analyysiä, testausta ja säätöä.

Miksi konversio-optimointi on tärkeää?

Konversio-optimoinnin tärkeys liiketoiminnassa on korvaamatonta, sillä se keskittyy suoraan yrityksen tulosten parantamiseen houkuttelemalla enemmän asiakkaita ja tehostamalla myyntiprosesseja. Kun verkkoliikenne on jo saatu houkuteltua sivustolle, on kriittistä varmistaa, että tämä liikenne ei valu hukkaan. Konversio-optimointi auttaa muuntamaan sivuston vierailijat aktiivisiksi asiakkaiksi, mikä ei ainoastaan kasvata myyntiä ja liidejä, vaan myös parantaa huomattavasti markkinointiin käytettyjen resurssien tuottavuutta.

Tämä optimointi auttaa ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä syvällisemmin, mikä mahdollistaa paremmin kohdennetut ja henkilökohtaisemmat markkinointitoimenpiteet. Tämä parantaa asiakaskokemusta, mikä puolestaan lisää asiakasuskollisuutta ja edistää positiivista suusanallista markkinointia. Viime kädessä konversio-optimointi ei ole vain tekniikka lisätä myyntiä; se on strateginen lähestymistapa, joka vahvistaa brändiä, rakentaa pitkäaikaista asiakassuhdetta ja edistää yrityksen kokonaisvaltaista kasvua ja menestystä digitaalisessa maailmassa.

"Konversio-optimointi ei ole vain tapa lisätä myyntiä, se on tapa maksimoida jokaisen verkkosivuston kävijän arvo."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

Miten konversioprosentti lasketaan?

Konversioprosentin laskeminen on suoraviivaista, mutta kriittistä konversio-optimoinnin ymmärtämiseksi. Se kertoo, kuinka suuri osa verkkosivuston kävijöistä suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen. Konversioprosentti lasketaan jakamalla konversioiden kokonaismäärä tietyllä ajanjaksolla verkkosivuston kävijämäärällä samalla ajanjaksolla ja kertomalla tämä luku sadalla saadakseen prosenttiosuuden.

Esimerkiksi, jos verkkokaupassasi oli kuukauden aikana 10 000 kävijää, ja näistä kävijöistä 200 teki ostoksen, konversioprosenttisi lasketaan seuraavasti:

200 konveriosta / 10 000 kävijällä = 0,02 eli 2%.

Tässä tapauksessa konversioprosenttisi on 2%, mikä tarkoittaa, että jokaista sataa kävijää kohden kaksi päätyy ostamaan jotain. Tämän laskelman avulla voit arvioida verkkosivustosi tehokkuutta konversioiden suhteen ja tunnistaa mahdollisia alueita, joissa konversioastetta voisi parantaa.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Hyvän konversioprosentin määritteleminen voi vaihdella suuresti riippuen toimialasta, liiketoimintamallista, kohderyhmästä ja monista muista tekijöistä. Tämän vuoksi ”hyvä” konversioprosentti on melko suhteellinen käsite. Kuitenkin tiettyjä yleisiä ohjenuoria voidaan tarjota eri tyyppisille sivustoille.

Palvelusivut

Palveluja tarjoaville verkkosivuille, kuten konsultointi-, lakipalvelu-, tai terveydenhuoltopalveluja tarjoaville sivuille, konversioprosentit voivat vaihdella laajasti. Palvelualalla hyvänä konversioprosenttina voidaan pitää noin 5-10%. Tämä johtuu siitä, että palvelujen ostopäätökset ovat usein harkittuja ja vaativat enemmän sitoutumista asiakkaalta. Asiakkaat saattavat tarvita enemmän tietoa ja vakuuttelua ennen päätöksentekoa, mikä voi johtaa pidempiin myyntisykleihin.

Verkkokaupat

Verkkokaupoissa konversioprosentit ovat yleensä matalampia. Keskimääräinen konversioprosentti verkkokaupoissa voi vaihdella noin 1-5% välillä. Tiettyjen erikoistuneiden tai kohdennettujen tuotteiden kohdalla prosentti voi olla korkeampi. Verkkokaupan alalla asiakkaat tekevät usein nopeampia ostopäätöksiä, mutta kilpailu on myös kovaa, ja asiakkailla on paljon vaihtoehtoja, mikä vaikuttaa konversioihin.

Mikäli verkkokauppa haluaa tavoitella suoraviivaista kasvua ja on valmis panostamaan konversio-optimointiin, niin hyvä konversioprosentti on 3-5% välimaastossa. Mikäli verkkokauppasi konversioprosentti on alle 2%, niin yleensä sivustolla on paljon mahdollisuuksia parantaa tuottoa ja sen avulla kasvattaa liiketoimintaa.

Aloittelijan 7 askelta hyvään konversioprosenttiin

1. Ymmärrä kävijäsi

Ensimmäinen askel konversio-optimoinnissa on syvällinen ymmärrys siitä, keitä sivustosi kävijät ovat. Tämä ymmärrys alkaa datasta: kuka käy sivustollasi, mistä he tulevat, mitä sivuja he katsovat, kuinka kauan he viipyvät tietyillä sivuilla, ja mikä tärkeintä, missä kohtaa he päättävät jättää sivustosi. Käyttämällä työkaluja kuten Google Analytics, voit kerätä tärkeää tietoa kävijöidesi demografisista tiedoista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta sivustosi kanssa. Tämä tieto auttaa sinua ymmärtämään, millaiset sisällöt, tuotteet tai palvelut resonoi yleisösi kanssa, ja missä on parantamisen varaa. Analysoimalla kävijädataa voit tunnistaa käyttäytymiskaavoja, kuten suosituimmat sisältösivut tai sivut, joilla kävijät viettävät eniten aikaa, mikä antaa vihjeitä siitä, mikä kiinnostaa kävijöitäsi.

Toinen keskeinen osa kävijöiden ymmärtämistä on käyttäjäpolun analysointi. Tämä tarkoittaa kävijöiden matkan seuraamista heidän saapuessaan sivustollesi aina mahdolliseen konversioon asti. On tärkeää tunnistaa, missä vaiheessa kävijät keskeyttävät matkansa – onko se tuotesivulla, kassalla vai jo etusivulla? Tämän ymmärtäminen auttaa paikantamaan pullonkauloja ja parantamaan niitä osa-alueita, jotka saattavat estää konversiot.

2. Selkeä arvolupaus

Selkeän arvolupauksen merkitys verkkosivustolla on keskeinen tekijä konversio-optimoinnissa. Arvolupaus on lupaus siitä arvosta, jonka asiakas saa tuotteestasi tai palvelustasi. Se vastaa kysymyksiin: Mitä ainutlaatuista tarjoat? Miksi asiakkaan tulisi valita sinut kilpailijoidesi sijaan? Hyvin muotoiltu arvolupaus kommunikoi selkeästi ja tiiviisti tuotteesi tai palvelusi päähyödyt ja erottuvuuden.

Arvolupauksen tulisi käydä ilmi nopeasti verkkosivustosi ensisijaisilta sivuilta, kuten kotisivulta ja laskeutumissivuilta. Vierailijoiden tulee heti ymmärtää, mitä sivusto tarjoaa, kenelle se on suunnattu, ja miksi se on heille hyödyllinen. Tämä on erityisen tärkeää digitaalisessa ympäristössä, jossa käyttäjien huomio on rajallista ja ensivaikutelmat syntyvät sekunneissa. Arvolupauksen tulee olla näkyvästi esillä ilman, että käyttäjän tarvitsee selata sivustoa alaspäin tai etsiä tietoa. Selkeä ja ytimekäs arvolupaus auttaa erottamaan yrityksesi kilpailijoista ja tekee potentiaalisille asiakkaille heti selväksi, miksi heidän tulisi kiinnostua tarjoamastasi.

3. Käyttäjäkokemuksen (UX) optimointi

Käyttäjäkokemuksen optimoinnin avulla varmistetaan, että verkkosivustosi on helppokäyttöinen, intuitiivinen ja vastaa käyttäjien tarpeisiin. Hyvä käyttäjäkokemus ei ainoastaan tee sivustostasi miellyttävämpää käyttää, vaan myös kannustaa kävijöitä suorittamaan konversioita. Tämä tarkoittaa selkeää ja loogista navigointia, visuaalisesti houkuttelevaa suunnittelua, ja nopeaa sivuston toimintaa. Myös responsiivinen suunnittelu on olennaista, jotta sivusto toimii saumattomasti eri laitteilla ja näyttöko’oissa, parantaen käyttäjäkokemusta ja vähentäen poistumisprosenttia.

Nopeus ja suorituskyky ovat avainasemassa käyttäjäkokemuksen optimoinnissa. Sivuston latautumisen tulee olla nopeaa, sillä hitaasti latautuvat sivut voivat karkottaa kävijät. Käytä työkaluja nopeuden testaamiseen ja optimoi tarvittaessa kuvat, koodi ja muut elementit. Lisäksi on tärkeää seurata ja päivittää sivustoa jatkuvasti, ottaen huomioon käyttäjäpalaute ja uudet teknologiset trendit. Tämä jatkuva tarkastelu ja parantelu auttaa varmistamaan, että sivustosi pysyy ajan tasalla ja houkuttelevana potentiaalisille asiakkaille.

4. A/B-testaus

A/B-testaus on kuin tieteellinen koe verkkosivustollesi. Kuvittele, että sinulla on kaksi versiota samasta sivusta, A ja B. Nämä voivat erota toisistaan vain yhdellä yksinkertaisella tavalla, kuten erilaisella otsikolla, painikkeen värillä tai mainoslauseella. A/B-testauksessa osa kävijöistäsi näkee version A ja toiset version B. Tämän jälkeen tarkkailet, kumpi versio saa enemmän ihmisiä tekemään sen, mitä toivot – esimerkiksi klikkaamaan linkkiä, täyttämään yhteydenottolomakkeen tai ostamaan tuotteen.

Tärkeää on, että muutat vain yhtä asiaa kerrallaan, jotta tiedät tarkalleen, mikä muutos vaikutti kävijöiden toimintaan. Voit käyttää ilmaisia työkaluja, kuten Google Optimize, tämän testin tekemiseen. Tämän testauksen idea on yksinkertainen: testaa, opi ja tee parannuksia. Kun huomaat, että jokin versio toimii paremmin, voit käyttää sitä pysyvästi sivustollasi. Näin voit parantaa sivustosi tehokkuutta askel askeleelta, edes suuria teknisiä tietoja tai resursseja vaatimatta.

5. Hakukoneoptimointi (SEO)

Jos verkkosivustosi konversio-optimoinnissa on yksi asia, joka sinun tulee ymmärtää ja osata, se on ehdottomasti hakukoneoptimointi (SEO). SEO:n merkitystä ei voi liioitella, sillä se on perustavanlaatuinen tekijä, joka vaikuttaa sivustosi näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen hakukoneissa, kuten Google. Kun sivustosi on hakukoneoptimoitu, se tarkoittaa, että se rankataan korkeammalle hakutuloksissa, mikä lisää merkittävästi sivustosi näkyvyyttä ja houkuttelee enemmän kävijöitä.

Tässä ei ole vain kyse siitä, että ihmiset löytävät sivustosi, vaan siitä, että he löytävät sen silloin, kun he etsivät ja tarvitsevat tuotteitasi tai palveluitasi. SEO:n avulla nämä ihmiset ohjataan myös suoraan sille sivulle, mistä he löytävät etsimäänsä tietoa. Ja tämä nostaa saman tien konversioprosenttia. Hakukoneoptimointi ei ole kuitenkaan vain yksittäinen toimenpide, vaan jatkuva prosessi, joka kattaa monia osa-alueita, kuten avainsanojen tutkimuksen, laadukkaan sisällön luomisen, sivuston teknisen kunnon ylläpitämisen ja saavutettavuuden varmistamisen.

Hakukoneoptimoinnin sydämessä on ymmärrys siitä, miten potentiaaliset asiakkaasi etsivät tietoa verkossa. Tämän ymmärryksen pohjalta voit luoda ja optimoida sisältöä, joka vastaa heidän kysymyksiinsä ja tarpeisiinsa, houkutellen heidät sivustollesi. Avainsanojen käyttö on tässä keskeistä, mutta myös laadukas, informatiivinen ja käyttäjälle arvokas sisältö on elintärkeää. Hakukoneet suosivat sivustoja, jotka tarjoavat selkeän vastauksen käyttäjien kysymyksiin, ja siksi sisällön tulee olla paitsi hakukoneystävällistä, myös ihmiskeskeistä.

"Sivuston liikennemäärän kasvattaminen on tärkeää, mutta konversio-optimointi tekee jokaisesta kävijästä enemmän kuin pelkän tilastoluvun."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

6. Luottamuksen ja uskottavuuden rakentaminen

Kun kävijät tulevat sivustollesi, heidän on voitava nopeasti tunnistaa, että yrityksesi on luotettava ja ammattimainen. Tämä saavutetaan tarjoamalla selkeää ja läpinäkyvää tietoa tuotteistasi tai palveluistasi, esittämällä asiakasarvosteluja ja testimoniaaleja, sekä tarjoamalla yksityiskohtaisia tietoja yrityksen taustoista ja saavutuksista. Asiakasarvostelut ja testimoniaalit ovat erityisen vaikuttavia, sillä ne tarjoavat potentiaalisille asiakkaille todisteita siitä, että muut ovat kokeneet tuotteesi tai palvelusi positiivisesti. Tämä sosiaalinen todiste voi olla ratkaiseva tekijä asiakkaan ostopäätöksessä.

Toinen olennainen osa luottamuksen rakentamista on sivustosi turvallisuuden ja myynninedistämiskeinojen korostaminen. Turvallisuus on avainasiakkaan luottamuksen voittamisessa, erityisesti kun kyse on henkilökohtaisten ja maksutietojen käsittelystä. Varmista, että sivustollasi on asianmukaiset turvallisuusmerkinnät, kuten SSL-sertifikaatti, ja että maksutavat ovat turvallisia ja tunnettuja. Lisäksi, myynnin edistämistoimenpiteet, kuten ilmaiset toimitukset, nopeat toimitusajat ja joustava palautusoikeus, ovat tehokkaita keinoja lisätä konversioita. Tällaiset tarjoukset voivat vähentää ostamisen esteitä ja tehdä asiakkaista enemmän valmiita tekemään ostopäätöksen. Selkeästi kommunikoimalla nämä edut sivustollasi voit parantaa asiakaskokemusta ja vahvistaa positiivista kuvaa yrityksestäsi.

7. Selkeät Call-to-Action -kehotteet

Call-to-Action (CTA) -kehotteiden merkitystä konversio-optimoinnissa ei voida korostaa liikaa. Nämä kehotteet ovat viestejä tai painikkeita, jotka ohjaavat kävijöitä suorittamaan toivottuja toimintoja sivustollasi, kuten tilaamaan uutiskirjeen, tekemään ostoksen tai täyttämään yhteydenottolomakkeen. Selkeät ja houkuttelevat CTA:t ovat keskeisiä konversioiden kannalta, sillä ne tarjoavat kävijöille suoran reitin toimintaan. On tärkeää, että CTA:si ovat helposti havaittavissa ja niiden sanoma on yksiselitteinen. Käytä vakuuttavia ja toimintaan kannustavia sanontoja, ja varmista, että CTA:n ulkoasu erottuu sivuston muusta sisällöstä. Hyvin suunniteltu CTA ei ainoastaan ohjaa käyttäjiä, vaan myös lisää mahdollisuuksia konversioon.

CTA:n sijoittelu ja muotoilu voivat vaikuttaa merkittävästi sen tehokkuuteen. Parhaat paikat CTA:lle ovat usein sivuston keskeisillä alueilla, kuten etusivulla, tuotesivuilla tai artikkelien lopussa. Myös sivun yläosassa oleva kiinteä CTA voi olla tehokas, sillä se pysyy näkyvillä koko selailun ajan. Kokeile erilaisia värejä, muotoja ja kokoa herättääksesi huomiota. Tärkeintä on kuitenkin, että CTA sopii luontevasti sivustosi suunnitteluun ja käyttäjäkokemukseen. Muista, että jokaisen CTA:n tulisi johtaa selkeästi määriteltyyn toimintaan, joka tukee yrityksesi tavoitteita ja tarjoaa arvoa käyttäjälle.

Johtopäätös

Konversio-optimointi ei ole yksittäinen tehtävä, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja tarkkaavaisuutta. Se on investointi, joka voi tuottaa merkittävää arvoa liiketoiminnallesi. Aloittamalla näillä perusperiaatteilla ja jatkuvalla testauksella ja optimoinnilla, voit merkittävästi lisätä liidien ja myyntien määrää verkkosivustoltasi tai verkkokaupastasi.

Muista, että jokainen sivusto ja yleisö on ainutlaatuinen, joten mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Ole valmis kokeilemaan, analysoimaan ja mukauttamaan strategioitasi vastaamaan asiakkaidesi tarpeita ja odotuksia.

Konversio-optimoinnissa on lopulta kyse yhteyden luomisesta kävijöidesi kanssa ja heidän tarpeidensa ymmärtämisestä. Kun keskityt tarjoamaan arvoa, parannat sekä käyttäjäkokemusta että liiketoimintasi tuloksia. Älä unohda, että pienetkin muutokset voivat johtaa suuriin tuloksiin.

Aloitetaan matka kohti tehokkaampaa konversiota yhdessä!

Scroll to Top