Verkkosivujen ylläpito on tärkeää yritykselle

Verkkosivujen ylläpito – Itse vai ulkoistetusti, kumpi kannattaa?

Verkkosivut ovat modernin yrityksen käyntikortti digitaalisessa maailmassa. Tiesitkö, että yllättävän monet yritykset, jopa 55% niistä, jättävät verkkosivujensa ylläpidon huomioimatta? Tämä voi olla verrattavissa autoon, joka jää ilman säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Ilman asianmukaista huoltoa sen suorituskyky ja toimivuus heikentyvät ajan kuluessa. Katsastamme autoja, jotta ne ovat turvallisia ja toimivia. Täysin sama asia pätee verkkosivuihin. Ylläpitämättömät sivut voivat jättää asiakkaat kylmiksi ja menetät potentiaalisia liidejä.

Verkkosivujen ylläpidolla on valtava merkitys liiketoiminnan menestyksen kannalta. Päivittämisellä, optimoinnilla ja turvallisuudella on suora vaikutus sivustosi maineeseen, näkyvyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Tämä on suoraan verrannollinen asiakasmääriin ja yrityksen tulokseen.

Tässä artikkelissa pureudumme syvemmälle verkkosivujen ylläpidon maailmaan ja tarkastelemme, mitkä ovat sen todelliset hyödyt sekä yrityksille että niiden asiakkaille. Lisäksi vertailemme itsenäisen ja ulkoistetun ylläpidon etuja ja haittoja, jotta voit tehdä parhaan päätöksen yrityksesi verkkosivujen tulevaisuuden suhteen. Joten, jatketaan matkaa kohti menestyksellistä verkkosivujen ylläpitoa!

Miksi verkkosivujen ylläpito on tärkeää?

Verkkosivujen ylläpito on keskeinen osa nykyaikaista liiketoimintaa, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti digitalisaation myötä. Yksi tärkeä näkökulma on ensivaikutelma. Verkkosivut toimivat yrityksen digitaalisena käyntikorttina, ja ne ovat usein ensimmäinen kontaktipiste potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Vanhentuneet, epäselvät tai toimimattomat sivut voivat tehdä negatiivisen ensivaikutelman ja ohjata asiakkaan kilpailijan sivuille. Toisaalta, huolellisesti ylläpidetyt sivut viestivät ammattitaidosta ja luotettavuudesta, mikä voi houkutella uusia asiakkaita ja vahvistaa nykyisten asiakkaiden luottamusta.

Toinen näkökulma liittyy hakukoneoptimointiin. Verkkosivujen päivittäminen ja sisällön optimointi parantavat sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Kun asiakkaat etsivät tuotteita tai palveluita verkossa, he yleensä tarkastelevat vain ensimmäisen sivun tuloksia. Siksi korkeampi sijoitus hakutuloksissa voi olla ratkaisevan tärkeää yrityksen näkyvyyden kannalta. Nettisivujen ylläpito auttaa varmistamaan, että sivusto on ajan tasalla ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin.

Turvallisuusnäkökulma on myös olennainen. Yritysten verkkosivut voivat sisältää arkaluontoisia tietoja, kuten asiakkaiden henkilötietoja tai liikesalaisuuksia. Verkkohyökkäykset ja tietomurrot voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa sekä yrityksen maineelle että sen taloudelle. Säännöllinen ylläpito ja tietoturvatoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan sivuston suojaus ja asiakastietojen turvallisuus.

Käyttäjäkokemus on vielä yksi näkökulma, joka on otettava huomioon. Verkkosivujen nopeus, toimivuus ja helppokäyttöisyys vaikuttavat suuresti käyttäjäkokemukseen. Tyytymättömät kävijät eivät todennäköisesti palaa sivustolle, ja tämä voi johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin ja liiketoiminnan menetyksiin. Sivuston säännöllinen ylläpito varmistaa, että se toimii moitteettomasti eri laitteilla ja selaimilla, mikä parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä.

Monet lukijat tällä sivulla käyttävät WordPress sivuja kotisivuina. Tärkeä osa verkkosivujen päivittämistä erityisesti WordPress-sivustojen kohdalla, on lisäosien päivittäminen. WordPress tarjoaa laajan valikoiman lisäosia, joita voi käyttää sivuston laajentamiseen ja toiminnallisuuden parantamiseen. Näiden lisäosien päivittäminen on kriittisen tärkeää useista syistä.

Verkkosivujen ylläpito on monipuolinen ja välttämätön osa yrityksen toimintaa digitaalisessa maailmassa. Se vaikuttaa suoraan yrityksen maineeseen, näkyvyyteen hakukoneissa, tietoturvaan ja käyttäjäkokemukseen. Jatkuvan ylläpidon merkitys vain kasvaa, kun digitaalinen kilpailu kiristyy, ja se on investointi, joka voi tuoda pitkäaikaisia hyötyjä ja menestystä yritykselle.

"Verkkosivut ovat modernin yrityksen digitaalinen etiketti. Ne heijastavat yrityksen identiteettiä ja luotettavuutta. Siksi niiden ylläpito on elintärkeää liiketoiminnan menestykselle."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

Hyödyt verkkosivujen ylläpidosta

Kotisivujen ylläpito on liiketoiminnan menestyksen ja kasvun kannalta keskeinen tekijä nykyaikaisessa digitaalisessa ympäristössä. Seuraavaksi kerron tarkemmin, mitkä ovat verkkosivujen ylläpidon konkreettiset hyödyt ja miksi ne ovat niin merkittäviä sekä yrityksille että niiden asiakkaille.

Luotettavuus ja ammattimaisuus

Yrityksen verkkosivut ovat sen kasvot verkossa. Ne luovat ensivaikutelman yrityksestä ja voivat joko houkutella tai hylätä potentiaaliset asiakkaat. Ajantasaiset, visuaalisesti houkuttelevat ja toimivat verkkosivut viestivät ammattimaisuutta ja luotettavuutta. Ne osoittavat, että yritys panostaa laatuun ja asiakaskokemukseen, mikä voi houkutella uusia asiakkaita ja vahvistaa nykyisten asiakkaiden luottamusta.

Hakukoneoptimointi ja näkyvyys

Yksi verkkosivujen ylläpidon merkittävimmistä eduista liittyy hakukoneoptimointiin (SEO). Päivitetyt ja optimoidut sivut saavat parempia sijoituksia hakutuloksissa, mikä tarkoittaa, että ne ovat helpommin löydettävissä potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Tämä lisää sivuston näkyvyyttä ja houkuttelee enemmän kävijöitä, jotka voivat muuttua asiakkaiksi.

Asiakkaan käyttäjäkokemus

Ylläpidetyt verkkosivut tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen. Ne latautuvat nopeasti, ovat helppokäyttöisiä ja toimivat saumattomasti eri laitteilla ja selaimilla. Tyytyväiset kävijät pysyvät sivustolla pidempään, tarkastelevat enemmän sisältöä ja tekevät enemmän ostopäätöksiä. Hyvä käyttäjäkokemus on avainasemassa asiakastyytyväisyyden ja konversioiden kannalta.

Turvallisuus ja tietosuoja

Tietoturva on nykyaikaisen liiketoiminnan kulmakivi. Ylläpidetty sivusto on suojattu paremmin verkkohyökkäyksiltä ja tietomurroilta. Tämä on erityisen tärkeää, jos sivustolla käsitellään asiakkaiden henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja. Verkkosivujen ylläpitoon sisältyy säännöllinen varmuuskopiointi ja tietoturvan päivittäminen, mikä auttaa varmistamaan, että asiakastiedot ovat turvassa.

Kilpailuetu ja innovointi

Ylläpidetty sivusto antaa yritykselle mahdollisuuden pysyä kilpailun edellä. Sivustoa voidaan jatkuvasti kehittää ja päivittää vastaamaan muuttuvia markkinoiden tarpeita ja asiakkaiden odotuksia. Uusien teknologioiden ja ominaisuuksien integroiminen sivustolle voi erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja tarjota innovatiivisen ja houkuttelevan kokemuksen asiakkaille.

Verkkosivujen ylläpito tarjoaa monia merkittäviä etuja yrityksille ja niiden asiakkaille. Se vaikuttaa suoraan yrityksen maineeseen, näkyvyyteen, turvallisuuteen, käyttäjäkokemukseen, kilpailukykyyn ja sisältöstrategiaan. Panostus kotisivujen ylläpitoon on investointi, joka voi tuoda pitkäaikaisia hyötyjä ja auttaa yritystä menestymään digitaalisessa maailmassa.

"Verkkosivujen ylläpitäminen ei ole kuluerä, vaan investointi. Se voi tuoda konkreettisia tuloksia kasvaneena liikenteenä, parempana hakukonenäkyvyytenä ja korkeampana konversioprosenttina."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

Itsenäinen vai ulkoistettu verkkosivujen ylläpito

Verkkosivujen ylläpidon käsitteessä piilee valinnanvaikeus yrityksille, jotka pyrkivät varmistamaan, että heidän verkkosivustonsa ovat ajan tasalla ja toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt pohdin perusteellisemmin itsenäisen ja ulkoistetun ylläpidon eroja ja kerron, mikä näistä vaihtoehdoista voisi sopia parhaiten liiketoimintasi tarpeisiin.

Itsenäinen ylläpito

Itsenäinen verkkosivujen ylläpito voi vaikuttaa houkuttelevalta vaihtoehdolta monille yrityksille, erityisesti niille, jotka haluavat säilyttää täyden kontrollin verkkosivustonsa ylläpidossa. Se tarjoaa mahdollisuuden tehdä päätökset ja toteuttaa muutokset nopeasti ja räätälöidä sivustoa yrityksen tarpeiden mukaan. Kuitenkin, vaikka itsenäinen ylläpito voi tuoda joitakin etuja, on myös tärkeää tarkastella huolellisesti, millaisia riskejä se voi tuoda mukanaan.

Itsenäinen ylläpito voi olla houkutteleva vaihtoehto erityisesti silloin, kun yrityksellä on tiukka budjetti ja resurssit ovat rajalliset. Se antaa mahdollisuuden säästää kustannuksissa, kun ei tarvitse maksaa ulkoiselle palveluntarjoajalle. Tämä voi tuntua houkuttelevalta, varsinkin kun resurssien hallinta on keskeistä pienyrityksille.

Toisaalta, itsenäinen ylläpito voi myös aiheuttaa riskejä, jotka on otettava vakavasti huomioon. Yksi suurimmista haasteista on aika ja tekninen osaaminen. Verkkosivujen ylläpito vaatii jatkuvaa panostusta ajan ja resurssien suhteen. Päivitysten, optimoinnin ja tietoturvan varmistamisen vaatimat tehtävät voivat vaatia enemmän aikaa, kuin aluksi kuvitellaankaan.

Lisäksi on olemassa riski unohtaa tärkeät päivitykset ja optimoinnit, kun päivittäminen jää yrityksen oman henkilökunnan vastuulle. Vanhentuneet lisäosat ja sivuston laiminlyöminen voivat johtaa negatiivisiin vaikutuksiin sivuston suorituskyvyssä ja turvallisuudessa. Tämä puolestaan voi vaikuttaa sivuston näkyvyyteen hakukoneissa ja käyttäjäkokemukseen negatiivisesti.

Vaikka itsenäinen ylläpito tarjoaa käytännön kontrollin verkkosivuston päivittämiseen, on tärkeää harkita, onko yrityksen resurssit riittävät hoitamaan tehtävät tehokkaasti ja varmistamaan sivuston parhaan mahdollisen toimivuuden. Ulkoistettu ylläpito voi näyttäytyä houkuttelevana vaihtoehtona, kun otetaan huomioon sen tarjoamat ammattitaidon, ajan säästämisen ja säännöllisen ylläpidon edut. Se voi auttaa yritystä keskittymään ydinliiketoimintaan samalla, kun asiantuntijat huolehtivat verkkosivuston tehokkaasta toiminnasta ja turvallisuudesta. Ulkoistettu ylläpito parhaassa tapauksessa tuo yritykselle lisää asiakkaita ja lisää tulovirtaa, joka on lopulta jokaisen yrityksen päämäärä. Lopullinen päätös itsenäisen ja ulkoistetun ylläpidon välillä tulisi perustua yrityksen tarpeisiin ja resursseihin, ja se kannattaa tehdä huolellisen harkinnan ja ammattilaisten kuulemisen kautta.

Edut:

 • Täysi kontrolli: Itsenäinen ylläpito antaa yritykselle täyden kontrollin sivuston päivityksistä ja muutoksista. Tämä tarkoittaa, että päätökset voidaan tehdä nopeasti ja räätälöidä tarkasti yrityksen tarpeisiin.
 • Kustannussäästöt: Lyhyellä aikavälillä itsenäinen ylläpito voi olla kustannustehokkaampaa, kun ei tarvitse maksaa ulkoiselle palveluntarjoajalle.

Haitat:

 • Aika ja osaaminen: Itsenäinen ylläpito vaatii aikaa ja teknistä osaamista. Yrityksen on omistettava aikaa päivittämiseen, optimointiin ja turvallisuuden varmistamiseen, mikä voi olla haasteellista kiireisessä liiketoimintaympäristössä.
 • Riski unohtaa päivitykset: Itsenäisesti ylläpitävät yritykset saattavat unohtaa tärkeitä päivityksiä ja optimointeja, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti sivuston suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Ulkoistettu ylläpito

Ulkoistettu verkkosivujen ylläpitopalvelu voi tuntua aluksi ylimääräiseltä kustannukselta, mutta se tarjoaa useita selkeitä etuja, jotka voivat tuoda merkittäviä hyötyjä yritykselle. Tämä vaihtoehto antaa mahdollisuuden hyödyntää ulkopuolisten asiantuntijoiden tietämystä ja kokemusta, mikä voi johtaa parempaan tehokkuuteen ja tuloksiin.

Ammattitaitoisen tiimin käyttö voi olla erityisen houkuttelevaa suuremmille yrityksille, joilla ei ehkä ole omaa verkkosivujen ylläpitäjää palkkalistoillaan. Tämä säästää yrityksen aikaa ja resursseja, ja asiantuntijat voivat keskittyä verkkosivuston päivityksiin, optimointiin ja turvallisuuteen. Ulkoistaminen voi olla myös edullisempi vaihtoehto kuin oman työntekijän palkkaaminen vastaavaan tehtävään, kun otetaan huomioon kaikki palkkakustannukset ja mahdolliset etuudet.

Säännöllinen ylläpito on toinen merkittävä etu ulkoistetussa vaihtoehdossa. Ulkoiset palveluntarjoajat varmistavat, että sivusto pysyy ajan tasalla päivitysten ja optimointien suhteen. Tämä vähentää riskiä unohtaa tärkeitä ylläpitotoimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa sivuston suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Lisäksi ulkoistaminen voi tarjota yritykselle joustavuutta ja skaalautuvuutta. Palveluntarjoajat voivat mukauttaa ylläpitosopimuksen yrityksen tarpeiden mukaan, mikä tarkoittaa, että palvelut voivat kasvaa ja kehittyä liiketoiminnan mukana. Tämä on erityisen hyödyllistä yrityksille, jotka suunnittelevat kasvuaan ja tarvitsevat joustavan ylläpitokumppanin.

Ulkoistettu nettisivujen ylläpito tarjoaa lukuisia etuja, jotka voivat edistää yrityksen tehokkuutta ja menestystä digitaalisessa ympäristössä. Asiantuntijoiden ammattitaito, ajan säästäminen, säännöllinen ylläpito ja joustavuus ovat keskeisiä tekijöitä, jotka tekevät ulkoistetusta vaihtoehdosta houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat varmistaa verkkosivustonsa parhaan mahdollisen toimivuuden ja turvallisuuden.

Edut:

 • Ammattitaito: Ulkoistetut ammattilaiset ovat erikoistuneet verkkosivujen ylläpitoon ja ovat perillä uusimmista trendeistä ja tekniikoista. He voivat tarjota laajan osaamisen ja kokemuksen.
 • Ajan säästäminen: Ulkoistettu ylläpito vapauttaa yrityksen aikaa keskittyä ydinliiketoimintaan, kun asiantuntijat hoitavat sivuston päivittämisen ja turvallisuuden.
 • Säännöllinen ylläpito: Ulkoistetut palveluntarjoajat varmistavat, että sivusto pysyy ajan tasalla päivitysten ja optimointien suhteen. Tämä vähentää riskiä unohtaa tärkeitä ylläpitotoimia.

Haitat:

 • Kustannukset: Ulkoistettu ylläpito voi olla kustannuksiltaan korkeampi vaihtoehto, ja se voi olla taloudellisesti haasteellista pienille yrityksille.
 • Kontrollin menetys: Ulkoistaminen voi tuntua yritykselle kontrollin menetyksenä, kun päätökset jäävät ulkopuoliselle taholle.

Nettisivujen ylläpito hinta

Nettisivujen ylläpidon hinta voi vaihdella merkittävästi riippuen useista tekijöistä, kuten sivuston monimutkaisuudesta, laajuudesta, tarvittavista päivityksistä ja palveluntarjoajasta. Yleisesti ottaen voimme antaa karkeita arvioita verkkosivujen ylläpidon kustannuksista:

Kuukausihinnoitteluun perustuva hinta

 • Yksinkertainen verkkosivusto: Kuukausihinta voi vaihdella 50–200 euroa kuukaudessa, riippuen siitä, kuinka usein päivityksiä tarvitaan.
 • Keskitason verkkosivusto: Monimutkaisemmat sivustot voivat vaatia kuukausihintoja 200–500 euroa tai enemmän, varsinkin jos ne sisältävät jatkuvasti päivitettävää sisältöä tai vaativat erikoispalveluita.
 • Suuret yrityssivustot: Laajat yrityssivustot tai verkkokaupat voivat maksaa useita satoja euroja kuukaudessa, ja hinta voi nousta riippuen palvelujen monimutkaisuudesta.

Tuntihinnoittelu

 • Verkkosivujen ylläpitoa voi hinnoitella myös tuntiveloituksella, ja tuntihinta vaihtelee yleisesti 50–150 euroa tunnissa. Monet ylläpitopalvelut voivat käyttää tuntiveloitusta tarvittavien töiden mukaan.
 • Tuntihinnoittelu on usein edullisempi vaihtoehto, jos tarvitset vain satunnaisia päivityksiä tai muutoksia sivustollesi.
 • Laajemmat projektit, kuten sivuston uudistukset tai suuret päivitykset, voivat vaatia enemmän tuntityötä ja siten tuntihintoihin liittyvät kulut voivat kasvaa.

On tärkeää keskustella ylläpitopalvelun tarjoajan kanssa ja tehdä selkeä sopimus hinnoittelusta ja palveluista, jotta ylläpitokustannukset ovat selkeät ja ennakoitavissa. Muista myös, että sivuston säännöllinen ylläpito on investointi, joka voi tuoda merkittävää hyötyä liiketoiminnallesi pitkällä aikavälillä. Autan sinua mielelläni nettisivujen ylläpidon kanssa, joten ole rohkeassa yhteydessä. Tutustun erittäin mielelläni sinun yritykseeni, jonka perusteella pystymme varmasti toteamaan, onko yhteistyö kannattavaa.

Yhteenveto verkkosivujen ylläpidosta

Yhteenvetona voidaan todeta, että valinta itsenäisen ja ulkoistetun verkkosivujen ylläpidon välillä riippuu yrityksen resursseista, tavoitteista ja osaamisesta. Itsenäinen ylläpito tarjoaa kontrollia ja mahdollisia säästöjä, kun taas ulkoistettu palvelu tarjoaa ammattitaidon, ajan säästämisen ja säännöllisen ylläpidon edut. Lopullinen päätös tulisi perustua liiketoimintastrategiaan ja siihen, mikä vaihtoehto parhaiten tukee yrityksen kasvua ja menestystä digitaalisessa ympäristössä.

Scroll to Top