Digitaalinen saavutettavuus merkitsee sitä, että kaikki pääsevät käsiksi yrityksen tarjoomaan

Digitaalinen saavutettavuus – Näin löydät jopa 20% enemmän asiakkaita

Tietänet varmasti, että digitaalinen saavutettavuus on noussut yhä tärkeämpään rooliin verkossa. Mutta kuinka tämä liittyy hakukoneoptimointiin ja yrityksen menestykseen?

Verkko on täynnä kilpailua ja informaatiotulvaa. Digitaalinen saavutettavuus ei ole enää vain kapea erikoisala, vaan se on välttämätön osa menestyksekästä online-läsnäoloa. Jos haluat erottua kilpailijoista ja houkutella enemmän asiakkaita, tämä blogiteksti on juuri sinulle.

Jatkaessamme, tulet huomaamaan, että digitaalinen saavutettavuus on paljon enemmän kuin pelkkä trendi tai ohimenevä ilmiö. Se on tehokas työkalu, joka voi auttaa yritystäsi saavuttamaan merkittävästi suuremman asiakaskunnan ja kasvattamaan liiketoimintaasi.

Kun pureudumme syvemmälle aiheeseen, herätämme halun ymmärtää digitaalisen saavutettavuuden vaikutukset liiketoimintaasi. Se ei ole velvoite, vaan älykäs liiketoimintastrategia, joka voi lisätä myyntiäsi, parantaa mainettasi ja houkutella uskollisia asiakkaita. Haluatko saada jopa 20% enemmän asiakkaita?

Tulen antamaan sinulle toimintasuunnitelman, jotta voit varmistaa, että verkkosivustosi ja digitaalinen sisältösi ovat saavutettavia kaikille käyttäjille. Tulet ymmärtämään, miten voit hyötyä digitaalisen saavutettavuuden tarjoamista mahdollisuuksista ja miten voit ottaa ensimmäiset askeleet kohti laajempaa asiakaskuntaa ja menestyksekästä liiketoimintaa.

Digitaalinen saavutettavuus: Mitä se oikein tarkoittaa?

Digitaalinen saavutettavuus on periaate ja käytäntö, joka varmistaa, että verkkosivustot, mobiilisovellukset ja digitaalinen sisältö ovat helposti käytettävissä ja ymmärrettävissä kaikille, riippumatta heidän fyysisistä tai kognitiivisista kyvyistään. Tämä tarkoittaa, että verkkosivustojen ja sovellusten tulisi olla suunniteltu ja toteutettu niin, että ne ovat esteettömiä kaikille käyttäjille.

Esimerkiksi, digitaalisesti saavutettava verkkosivusto ottaa huomioon näkövammaiset käyttäjät, tarjoamalla vaihtoehtoisia tekstimuotoisia kuvauksia kuvista ja käyttämällä selkeää ja yksinkertaista kieltä, joka on helpommin ymmärrettävissä. Lisäksi se huomioi kuulovammaiset käyttäjät tarjoamalla tekstityksiä videoille ja äänisisältöön liittyville tiedoille.

Tavoitteena on tehdä digitaalisesta sisällöstä yhdenvertaista ja saavutettavaa kaikille, mikä parantaa käyttökokemusta ja mahdollistaa laajemman yleisön tavoittamisen. Digitaalinen saavutettavuus on siis yksi keino varmistaa, että kaikki voivat hyötyä ja osallistua digitaaliseen maailmaan.

Miksi digitaalinen saavutettavuus on yritykselle tärkeää?

Digitaalinen saavutettavuus on yrityksille äärimmäisen tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin se laajentaa asiakaskuntaa merkittävästi. Kun verkkosivusto tai sovellus on saavutettava, se tavoittaa kaikenkokoiset yleisöt, mukaan lukien ne, joilla on erilaisia toimintarajoitteita, kuten näkö- tai kuulovammaiset. Tämä avaa oven uusille asiakkaille ja potentiaalisille liiketoimintamahdollisuuksille. Helposti saavutettavat sivut voivat tuoda jopa 20% enemmän asiakkaita liiketoiminnallesi.

Monet maat ovat säätäneet lakeja ja määräyksiä, jotka vaativat digitaalisen saavutettavuuden noudattamista. Yrityksen on noudatettava näitä sääntöjä, jotta vältettäisiin mahdolliset oikeudelliset seuraamukset. Tämä tarkoittaa, että laiminlyödessään saavutettavuutta, yritys voi joutua vakaviin taloudellisiin ja maineenhallinnan ongelmiin.

Digitaalinen saavutettavuus parantaa myös yrityksen mainetta ja brändiä. Kun yritys osoittaa sitoutumistaan yhdenvertaiseen ja saavutettavaan verkkoympäristöön, se voi houkutella asiakkaita, jotka arvostavat vastuullista ja omistautunutta toimintatapaa. Tämä voi tuoda pitkäaikaista uskollisuutta ja positiivista mainetta yritykselle.

Kaiken kaikkiaan digitaalinen saavutettavuus ei ole vain velvollisuus, vaan myös älykäs liiketoimintastrategia. Se lisää asiakaskuntaa, auttaa noudattamaan lakia ja parantaa yrityksen mainetta, mikä tekee siitä olennaisen osan menestyksekästä liiketoimintaa.

"Digitaalisen saavutettavuuden salaisuus on siinä, että se ei ainoastaan avaa ovea uusille asiakkaille, vaan myös parantaa mainettasi ja liiketoiminnan pitkäaikaista menestystä."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

Hyvän digitaalisen saavutettavuuden edut

Tietäessämme, miksi digitaalinen saavutettavuus on tärkeää yrityksille, on aika tarkastella, mitä etuja se tuo mukanaan, kun se toteutetaan hyvin.

Hyvän digitaalisen saavutettavuuden edut ovat moninaiset ja vaikuttavat suoraan yrityksen menestykseen. Tässä on muutamia merkittäviä etuja:

  1. Parempi hakukonenäkyvyys: Kun verkkosivusto tai sovellus on suunniteltu saavutettavaksi, se nauttii paremmasta hakukonenäkyvyydestä. Hakukoneet, kuten Google, arvostavat saavutettavia sivustoja ja voivat nostaa niitä hakutuloksissa. Tämä voi johtaa suurempaan orgaaniseen liikenteeseen ja potentiaalisiin asiakkaisiin.
  2. Korkea käyttäjäuskollisuus: Saavutettava sivusto tarjoaa paremman käyttäjäkokemuksen kaikille kävijöilleen. Kun käyttäjät voivat helposti navigoida sivustolla ja ymmärtää sen sisällön, he ovat tyytyväisempiä ja todennäköisemmin palaavat sivustollesi uudelleen. Tämä lisää käyttäjien sitoutumista ja voi johtaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.
  3. Parempi konversioaste: Saavutettava sivusto voi parantaa konversioastetta. Kun kävijät voivat suorittaa toivotut toimet helposti, kuten tekemään ostoja tai täyttämään yhteydenottolomakkeita, yritys voi saavuttaa tavoitteensa tehokkaammin. Tämä tarkoittaa parempaa myyntiä ja liikevaihtoa.
  4. Sosiaalinen vastuu: Investoimalla digitaaliseen saavutettavuuteen yritys osoittaa sosiaalista vastuuta. Tämä voi houkutella asiakkaita, jotka jakavat samat arvot ja periaatteet. Yhä useammat kuluttajat kiinnittävät huomiota yritysten vastuullisuuteen ja valitsevat tuotteita ja palveluita, jotka heijastavat heidän omia arvojaan.

Kokonaisuudessaan hyvä digitaalinen saavutettavuus ei ole pelkästään velvollisuus, vaan se tarjoaa yrityksille selkeitä etuja, jotka vaikuttavat positiivisesti tuloksiin. Se ei ainoastaan lisää asiakaskuntaa ja paranna hakukonenäkyvyyttä, vaan myös edistää yrityksen mainetta ja tukee pitkäaikaista menestystä.

Saavutettavan digiympäristön rakentaminen

Kun puhumme saavutettavasta digiympäristöstä, tarkoitamme paikkaa, jossa jokainen käyttäjä, riippumatta heidän kyvyistään ja tarpeistaan, voi nauttia saumattomasta digitaalisesta kokemuksesta. Tässä mielenkiintoisessa kappaleessa tarkastelemme tarkemmin, mitkä asiat tekevät saavutettavasta digiympäristöstä toimivan ja houkuttelevan kaikille.

Tekninen saavutettavuus

Tekninen saavutettavuus on kaiken perusta. Verkkosivustojen ja digitaalisten palveluiden tekniset ratkaisut on suunniteltu noudattamaan saavutettavuusstandardeja ja -ohjeita. Koodin tulee olla mahdollisimman virheetöntä, ja sivuston on toimittava saumattomasti erilaisilla päätelaitteilla. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat surffailla sivustolla yhtä sujuvasti niin älypuhelimella kuin tietokoneellakin ja apuvälineiden, kuten ruudunlukuohjelmien, avulla.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys on seuraava kulmakivi. Käyttöliittymä on suunniteltu siten, että se on intuitiivinen ja selkeä. Navigointi on vaivatonta, ja käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedon helposti. Painikkeet, linkit ja muut toiminnot ovat selkeitä ja helposti havaittavissa, jolloin käyttökokemus on vaivaton ja miellyttävä.

Sisällön ymmärrettävyys

Sisällön ymmärrettävyys on myös keskeinen osa saavutettavaa digiympäristöä. Teksti on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi, välttäen liian monimutkaisia lauseita ja vaikeita termejä. Sisältö on myös jäsennelty selkeästi käyttämällä otsikointia, luetteloita ja visuaalisia merkintöjä, jotta tärkeät tiedot erottuvat selkeästi muusta sisällöstä.

Monimuotoisuus

Monimuotoisuus on olennainen osa saavutettavaa digitaalista ympäristöä. Erilaisten käyttäjien tarpeet ja rajoitukset otetaan huomioon. Sisältöä tarjotaan eri muodoissa, kuten tekstinä, äänenä ja videoina. Värisokeille, kuulovammaisille tai motorisia haasteita omaaville käyttäjille tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja käyttää palvelua, jotta jokainen voi osallistua.

Saavutettavuusvaatimusten noudattaminen

Saavutettavuusvaatimusten noudattaminen on aina ehdoton edellytys. Digitaalinen ympäristö noudattaa paikallisia ja kansainvälisiä saavutettavuusstandardeja ja -ohjeita, kuten WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Tämä varmistaa, että saavutettavuus on vakavasti otettu ja että se on osa palvelun perusrakennetta.

Palaute ja korjaustoimenpiteet

Palaute ja korjaustoimenpiteet viimeistelevät saavutettavan digitaalisen ympäristön. Käyttäjille tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta saavutettavuudesta, ja palautteeseen vastataan välittömästi. Tarvittavat korjaustoimenpiteet toteutetaan nopeasti, jotta käyttäjien tarpeet huomioidaan ja palvelu pysyy saavutettavana ja käyttäjäystävällisenä.

Nämä elementit muodostavat saavutettavan digitaalisen ympäristön perustan. Ne eivät ainoastaan tarjoa esteetöntä kokemusta, vaan myös avaavat oven laajemmalle yleisölle ja varmistavat, että jokainen voi nauttia digitaalisista palveluista ja sisällöstä ilman rajoituksia.

"Kun teet sivustostasi digitaalisesti helposti saavutettavan, se on tie kasvavaan asiakaskantaan ja vahvistuvaan brändiin."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

Näin varmistat verkkosivujen saavutettavuuden

Verkkosivujen saavutettavuus on olennainen osa digitaalista liiketoimintaa, ja se koskee erityisesti verkkosivustojen suunnittelua ja toteutusta niin, että ne ovat käytettävissä kaikille, riippumatta heidän kyvyistään tai tarpeistaan. Verkkosivujen saavutettavuus ei koske ainoastaan informaatiota, vaan sillä on suuri merkitys myös liiketoiminnan kannalta, erityisesti verkkokaupan saavutettavuudessa.

Verkkokaupan saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivuston suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikki asiakkaat, mukaan lukien ne, joilla voi olla fyysisiä tai kognitiivisia haasteita, voivat helposti käyttää verkkokauppaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuotteiden tiedot ja hinnat on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Verkkokaupassa on myös varmistettava, että ostosprosessi on saavutettava kaikille. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat helposti lisätä tuotteita ostoskoriin, syöttää maksutiedot ja suorittaa tilauksen ilman esteitä. Käyttöliittymän suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota navigaation selkeyteen ja siihen, että painikkeet, linkit ja toiminnot ovat helposti havaittavissa ja käytettävissä.

Verkkosivujen saavutettavuudessa on aina tärkeää tarjota vaihtoehtoisia tapoja saada tietoa tuotteista ja palveluista. Esimerkiksi tuotteiden kuvaukset voi tarjota sekä teksti- että ääniformaatissa, jotta asiakkaat voivat valita itselleen sopivimman tavan saada tietoa. Samalla varmistetaan, että kuulovammaiset tai näkövammaiset asiakkaat voivat nauttia verkkokaupan tarjonnasta.

Yritysten, erityisesti verkkokauppojen, tulee noudattaa paikallisia ja kansainvälisiä saavutettavuusstandardeja ja -ohjeita, kuten WCAG, varmistaakseen, että verkkosivustot ja verkkokaupat ovat saavutettavia kaikille asiakkaille. Saavutettavuusvaatimusten noudattaminen ei ainoastaan ole velvoite, vaan se tarjoaa myös liiketoiminnallisia etuja, kuten laajemman asiakaskunnan ja paremman maineen.

On hyvä tietää, että verkkosivun saavutettavuus edellyttää myös mekanismeja käyttäjien palautteen keräämiseksi saavutettavuudesta. Asiakkaiden antaman palautteen avulla voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmat ja toteuttaa tarvittavat korjaustoimenpiteet, mikä varmistaa, että verkkokauppa on kaikkien asiakkaiden ulottuvilla ja tarjoaa heille saumattoman ostoskokemuksen.

Yhteenveto

Kun olemme perehtyneet digitaalisen saavutettavuuden maailmaan, on aika ottaa askel kohti muutosta. Älä ajattele saavutettavuutta pelkkänä velvollisuutena, vaan näe se voimakkaana työkaluna, joka voi muuttaa liiketoimintasi suunnan.

Tiedämme nyt, että digitaalinen saavutettavuus voi tuoda sinulle jopa 20% enemmän asiakkaita. Se voi parantaa mainettasi ja erottaa sinut kilpailijoistasi. Mutta se vaatii toimintaa.

Kun päätät panostaa saavutettavuuteen, olet valmis avaamaan oven laajemmalle yleisölle ja ottamaan vastaan uusia mahdollisuuksia. Älä epäröi aloittaa tätä matkaa jo tänään. Olen tarjonnut sinulle ohjeet ja strategiat, joten voit ottaa ensimmäisen askeleen kohti parempaa huomista.

Älä jää odottamaan, että kilpailu ohittaa sinut. Ota rohkeasti saavutettavuus osaksi liiketoimintastrategiaasi, ja näet pian, kuinka se voi vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaasi. Älä unohda, että muutos alkaa pienestä päätöksestä tehdä asiat paremmin.

Scroll to Top